Memorial Conference of Kiyoshi Oka's Centennial Birthday on Complex Analysis in Several Variables, Kyoto/Nara 2001

October 30 - November 5, Kyoto / November 6 - 8, Nara

List of Participants  (registered)


1
2
3
4
5
Abe, Makoto 
Adachi, Kenzo
Adachi, Yukinobu
Aihara, Yoshihiro
Akahori, Takao
Kumamoto Univ.
Nagasaki Univ.

Numazu Col. of Tech.
Himeji Inst. of Tech.

Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
6
7
8
9
10
Ali, Sayed Saber Ali
Aoki, Takashi 
Azukawa, Kazuo
Bedford, Eric
Cerne, Miran
Cairo Univ.
Kinki Univ.
Toyama Univ.
Indiana Univ.
Univ. of Ljubljana
Egypt
Japan
Japan
U.S.A.
Slovenia
11
12
13
14
15
Cho, Koji 
Choi, Seon Ah 
Chung, Young-Bok
Demailly, Jean-Pierre
Diederich, Klas
Kyushu Univ.
Kyushu Univ.
Chonnam National Univ.
Univ. Grenoble I
Univ. of Wuppertal
Japan
Japan
Korea
France
Germany
16
17
18
19
20
Dini, Gilberto 
Dolbeault, Pierre
El Goul, Jawher
Fornaess, John Erik
Forstneric, Franc
Univ. of Florence
Univ. Paris VI
Univ. Toulouse III
Univ. of Michigan
Univ. of Ljubljana
Italy
France
France
U.S.A.
Slovenia
21
22
23
24
25
Fujiki, Akira
Fujimoto, Hirotaka
Fujita, Keiko
Fujita, Osamu
Fukuda, Shigetaka
Osaka Univ.
Kanazawa Univ.
Saga Univ. 
Nara Women's Univ.
Gifu Shotoku Gakuen Univ.
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
26
27
28
29
30
Fukushima, Yukio
Furushima, Mikio 
Garfield, Peter 
Grauert, Hans
Harada, Tomoyo
Fukuoka Univ.
Kumamoto Univ.
Univ. of Washington
Univ. Göttingen
Nara Women's Univ.
Japan
Japan
U.S.A.
Germany
Japan
31
32
33
34
35
Hayashimoto, Atsushi
Hill, C. Denson
Hirachi, Kengo
Hirai, Etsuko
Hisamatsu, Makoto
Nagano National Col. of Tech.
State Univ. of New York
Univ. of Tokyo
Kyoto Sangyo Univ.
Tokyo Inst. of Tech.
Japan
U.S.A.
Japan
Japan
Japan
36
37
38
39
40
Honda, Tatsuhiro
Hyuga, Takayuki 
Iordan, Andrei
Ishii, Yutaka
Jimbo, Toshiya
Ariake National Col. of Tech.
Nagoya Univ.
Univ. Paris VI
Kyushu Univ.
Nara Univ. of Ed.
Japan
Japan
France
Japan
Japan
41
42
43
44
45
Jin, Teisuke
Kan, Su-Jen
Kaneko, Akira
Kanemaru, Tadayoshi
Kashiwara, Hiroko
Univ. of Tokyo
Academia Sinica
Ochanomizu Univ.
Kumamoto Univ.
Osaka Prefecture Univ.
Japan
Taiwan
Japan
Japan
Japan
46
47
48
49
50
Kato, Mitsuo
Katsumi, Masaaki
Kawai, Takahiro 
Kazama, Hideaki
Kim, Kang-Tae
Univ. of the Ryukyus
Kanazawa Univ.
Kyoto Univ., RIMS
Kyushu Univ.
Pohang Univ. of Sci. and Tech.
Japan
Japan
Japan
Japan
Korea
51
52
53
54
55
Kim, Kyung Nam
Kizuka, Takashi 
Kobayashi, Masashi 
Kobayashi, Shoshichi
Kodama, Akio
Kyushu Univ.
Kyushu Univ. 
Univ. of Tokyo
Univ. of California, Berkeley
Kanazawa Univ.
Japan
Japan
Japan
U.S.A.
Japan
56
57
58
59
60
Kodama, Mitsuru
Kohn, Joseph J.
Koizumi, Eisuke 
Komatsu, Gen
Kota, Osamu
Kagoshima Univ.
Princeton Univ.
Tohoku Univ.
Osaka Univ.
Rikkyo Univ.
Japan
U.S.A.
Japan
Japan
Japan
61
62
63
64
65
Kuranishi, Masatake
Landucci, Mario
Le, Hai Khoi 
Lee, John M.
Leiterer, Jürgen
Columbia Univ.
Univ. of Florence
Hanoi Inst. of Inform. Tech.
Univ. of Washington
Humboldt-Univ.
U.S.A.
Italy
Vietnam
U.S.A.
Germany
66
67
68
69
70
Lempert, László
Lu, Steven 
Maeda, Hidetoshi 
Maegawa, Kazutoshi 
Matsugu, Yasuo
Purdue Univ.
Osaka Univ. 
Waseda Univ.
Kyoto Univ.
Shinshu Univ.
U.S.A.
Japan
Japan
Japan
Japan
71
72
73
74
75
Matsumoto, Kazuko
Matsushima, Toshio
Matsushita, Daisuke
Miyajima, Kimio
Miyaoka, Yoichi
Osaka Women's Univ.
Ishikawa National Col. of Tech.
Hokkaido Univ.
Kagoshima Univ.
Univ. of Tokyo
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
76
77
78
79
80
Miyatake, Motoko
Miyazawa, Kazuhisa
Mori, Seiki 
Murakami, Masaaki
Nakamura, Yayoi 
 
Nagoya Univ.
Yamagata Univ.
Kyoto Univ.
Ochanomizu Univ.
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
81
82
83
84
85
Nakata, Takahiro
Nishihara, Masaru
Nishimura, Yasuichiro
Nishino, Toshio
Nivoche, Stéphanie
Nagoya Univ. 
Fukuoka Inst. of Tech.
Osaka Med. Col.
Kyushu Univ.
Univ. Toulouse III
Japan
Japan
Japan
Japan
France
86
87
88
89
90
Noguchi, Junjiro 
Nono, Kiyoharu
Obitsu, Kunio
Ohsawa, Takeo
Oh'uchi, Shigeki
Univ. of Tokyo
Fukuoka Univ. of Ed.
Kagoshima Univ.
Nagoya Univ.
Univ. of Tokyo
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
91
92
93
94
95
Okuyama, Yusuke
Passare, Mikael
Range, R. Michael
Riemenschneider, Oswald
Sakai, Akira
Shizuoka Univ. 
Stockholm Univ.
State Univ. of New York
Univ. Hamburg
Osaka Prefecture Univ.
Japan
Sweden
U.S.A.
Germany
Japan
96
97
98
99
100 
Sakai, Makoto
Schumacher, Georg
Shiffman, Bernard
Shiga, Hiroshige
Shimizu, Satoru
Tokyo Metropolitan Univ. 
Univ. Marburg 
Johns Hopkins Univ.
Tokyo Inst. of Tech.
Tohoku Univ.
Japan
Germany
U.S.A.
Japan
Japan
101
102
103
104
105
Shimomura, Katsunori 
Shinohara, Tomoko
Shirosaki, Manabu
Shishikura, Mitsuhiro
Sibony, Nessim
Ibaraki Univ.
Kanazawa Univ.
Osaka Prefecture Univ.
Kyoto Univ.
Univ. Paris-Sud
Japan
Japan
Japan
Japan
France
106
107
108
109
110
Siu, Yum-Tong
Sumi, Hiroki
Suzuki, Masakazu
Tajima, Shinichi
Takamura, Masakazu
Harvard Univ.
Tokyo Inst. of Tech.
Kyushu Univ.
Niigata Univ. 
Kanazawa Univ.
U.S.A.
Japan
Japan
Japan
Japan
111
112
113
114
115
Takayama, Shigeharu
Takei, Yoshitsugu
Takeuchi, Akira
Takeuchi, Shigeru
Tartakoff, David S.
Kyushu Univ.
Kyoto Univ., RIMS
Kyoto Univ.
Gifu Univ.
Univ. of Illinois at Chicago
Japan
Japan
Japan
Japan
U.S.A.
116
117
118
119
120
Terada, Toshiaki
Toda, Nobushige
Tomaru, Tadashi
Tsuboi, Shoji
Tsuji, Hajime
Shiga Univ. of Med. Sci.
Nagoya Inst. of Tech.
Gunma Univ.
Kagoshima Univ.
Tokyo Inst. of Tech.
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
121
122
123
124
125
Uchimura, Keisuke
Ueda, Tetsuo
Umeno, Takashi
Watanabe, Kiyoshi
Wermer, John
Tokai Univ.
Kyoto Univ.
Kyushu Sangyo Univ.
Kobe Univ.
Brown Univ.
Japan
Japan
Japan
Japan
U.S.A.
126
127
128
129
130
Winkelmann, Joerg
Yamagishi, Yoshikazu
Yamaguchi, Hiroshi
Yamanoi, Katsutoshi
Yau, Stephen S.-T. 
Korean Inst. for Adv. Studies
Ryukoku Univ.
Nara Women's Univ.
Kyoto Univ., RIMS
Univ. of Illinois at Chicago
Korea
Japan
Japan
Japan
U.S.A.
131
132
Yoshida, Mamoru
Yoshikawa, Ken-Ichi
Fukuoka Univ.
Univ. of Tokyo
Japan
Japan


Return to Top Page